Translation

(itstool) path: killstep/finish
I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
120/1150
Context English Czech State
Warrior Offense
Útok Válečníka
Anvils aghast! You startled me, Dragon Rider. Yeah, yeah, nice to see you too.
U sta kovadlin! Vyděsil jsi mě, Dračí Jezdče. Jasně, jasně, rád tě zase vidím.
Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím tě, jsem z těch škůdců strachy pohnout. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
Are the swamp snakes gone yet? Is it safe to come out?
Jsou už ty bahenní hadi pryč? Je bezpečné vyjít ven?
Tell Aaron you have slain the swamp snakes.
Řekni Aaronovi, že jsi zabil bahenní hady.
I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * ZACHVĚJE SE * * *[-]

A teď se dáme do práce.
You remember how to brew a Mana Potion, right? Well, with Mana Potions it’s a snap to create Magic Arrows.
Pamatuješ si jak uvařit Lektvar Many, že jo? To je dobře, protože od Lektvarů Many je to k vytvoření Magických Šípů jen lusknutí prstů.
You’re going to love how cool-looking and powerful Magic Arrows are. Give it a try.
Zamiluješ si je, ty Magické Šípy vypadají hustě a jsou fakt silné. Dej jim šanci.
Tell Aaron you have crafted the Magic Arrows.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Magické Šípy.
That was fast! Not too shabby, Dragon Rider. Next we’ll make something to help protect your delicate bones.
To bylo rychlé! To nebylo špatné, Dračí Jezdče. Příště budeme vyrábět něco na ochranu tvých křehkých kostí.
Get it?

...

Bones? We’re gonna make a Bones Shield. It’s the latest in high grade calcium protection technology.
Rozuměls?

...

Kostí? Budeme vyrábět Kostní Štít. To je prvotřídní, nejnovější, vysoce kvalitní technologie vápníkové ochrany.

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * ZACHVĚJE SE * * *[-]

Now let’s get to workA teď se dáme do práce.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * SHUDDERZACHVĚJE SE * * *[-]

Now let’s get to work.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
JTo se mi ulevilo,
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
J
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: killstep/finish
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Warrior Offense.xml:21
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 51