Translation

(itstool) path: killstep/intro
Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
231/2320
Context English Czech State
Tell Aaron you have crafted the armor.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil zbroj.
Well, it's clear no expert crafted this armor, but it'll do. Good job, Dragon Rider. May courage guide your hand. And if not, may cowardice guide your feet so you don't get eaten by a dragon.
Vida, tady je jasně vidět, že tu zbroj nedělal žádný odborník, ale splní svůj účel. Dobrá práce, Dračí Jezdče. Nechť tvé ruce provází kuráž. A jestli ne, ať tvé nohy provází zbabělost, se kterou tě ten drak nestihne sežrat.
You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nevyhrál jsi, tak zdrhni, ať předkrm nejsi."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
Warrior Offense
Útok Válečníka
Anvils aghast! You startled me, Dragon Rider. Yeah, yeah, nice to see you too.
U sta kovadlin! Vyděsil jsi mě, Dračí Jezdče. Jasně, jasně, rád tě zase vidím.
Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím tě, jsem z těch škůdců strachy pohnout. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
Are the swamp snakes gone yet? Is it safe to come out?
Jsou už ty bahenní hadi pryč? Je bezpečné vyjít ven?
Tell Aaron you have slain the swamp snakes.
Řekni Aaronovi, že jsi zabil bahenní hady.
I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * ZACHVĚJE SE * * *[-]

A teď se dáme do práce.
You remember how to brew a Mana Potion, right? Well, with Mana Potions it’s a snap to create Magic Arrows.
Pamatuješ si jak uvařit Lektvar Many, že jo? To je dobře, protože od Lektvarů Many je to k vytvoření Magických Šípů jen lusknutí prstů.
You’re going to love how cool-looking and powerful Magic Arrows are. Give it a try.
Zamiluješ si je, ty Magické Šípy vypadají hustě a jsou fakt silné. Dej jim šanci.

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím tě, jsem z těch škůdců ztuhlý strachy pohnout. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím, jsem z těch škůdců ztuhlý strachy. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, a jsou nebezpečím. Prosím, jsem z těch škůdců ztuhlý strachy. Postarej se o ně a já ti budu schopen pomoct s vytvořením
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, a jsou nebezpečím. Prosím, tajsem z těch
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, a jsou nebezpečím. Prosím, ta
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi!
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: killstep/intro
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Warrior Offense.xml:19
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 48