Translation

(itstool) path: step/desc
They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
177/1840
Context English Czech State
That was fast! Not too shabby, Dragon Rider. Next we’ll make something to help protect your delicate bones.
To bylo rychlé! To nebylo špatné, Dračí Jezdče. Příště budeme vyrábět něco na ochranu tvých křehkých kostí.
Get it?

...

Bones? We’re gonna make a Bones Shield. It’s the latest in high grade calcium protection technology.
Rozuměls?

...

Kostí? Budeme vyrábět Kostní Štít. To je prvotřídní, nejnovější, vysoce kvalitní technologie vápníkové ochrany.
With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať je, sesbírej z nich kosti a vyrob si štít!
Tell Aaron you have crafted the Bones Shield.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Kostní Štít.
Thank iron and steel those skeletons are gone. Er... I mean... I’m glad you have that Bones Shield now. Heh. Heheh.
Díky železu a oceli jsou ti kostlivci pryč. Ee... Mysím... Jsem potěšen, že jsi dokončil ten Kostní Štít. He. Hehe.
They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je dobrý útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
Some say a sword is only as great as the one who wields it. Or in other words: swords don’t kill people, dudes with serious upper body strength kill people. Now smiter, get smiting!
Říká se, že meč je dobrý pouze jako ten, kdo ho ovládá. Nebo ti to řeknu jinak: Lidi nezabíjí meč, lidi zabíjí chlap s osvalenou horní půlkou těla. Teď se pust do kování!
Tell Aaron you have crafted the Great Sword.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Výborný Meč.
Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
Přijatelná práce, Dračí Jezdče. S touhle zbraní si dokážeš poradit s trochu většími otravami tady v okolí.
I expected the Dark Slashers to disperse once you thinned them out, but those bone heads are back, and in greater numbers! Take care of them for me, will you? The thought of them creeping about chills me to the – ugh, I don’t even want to say it!
Čekal jsem, že ti Ranaři Temnot zmizí potom,co jsi je jednou zdecimoval, ale ty duté makovice jsou zpátky a je jich ještě víc! Postaráš se o o ně pro mě? Z té myšlenky, že se plíží někde okolo, mě mrazí v zádech - brr, ani to nechci říkat!
You’re doing great work, Dragon Rider. Keep fighting those Dark Slashers!
Odvádíš skvělou práci, Dračí Jezdče. Pokračuj v boji s Ranaři Temnot!

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je dobrý útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže vytrestazničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zvytrestáat jakéhokoliv protivníka.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže ztrestá jakéhokoliv protivníka.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli Výborný Meč.,
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli Výborný Meč.
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/desc
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Warrior Offense.xml:134
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 60