Translation

(itstool) path: craftstep/intro
With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
319/3230
Context English Czech State
You remember how to brew a Mana Potion, right? Well, with Mana Potions it’s a snap to create Magic Arrows.
Pamatuješ si jak uvařit Lektvar Many, že jo? To je dobře, protože od Lektvarů Many je to k vytvoření Magických Šípů jen lusknutí prstů.
You’re going to love how cool-looking and powerful Magic Arrows are. Give it a try.
Zamiluješ si je, ty Magické Šípy vypadají hustě a jsou fakt silné. Dej jim šanci.
Tell Aaron you have crafted the Magic Arrows.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Magické Šípy.
That was fast! Not too shabby, Dragon Rider. Next we’ll make something to help protect your delicate bones.
To bylo rychlé! To nebylo špatné, Dračí Jezdče. Příště budeme vyrábět něco na ochranu tvých křehkých kostí.
Get it?

...

Bones? We’re gonna make a Bones Shield. It’s the latest in high grade calcium protection technology.
Rozuměls?

...

Kostí? Budeme vyrábět Kostní Štít. To je prvotřídní, nejnovější, vysoce kvalitní technologie vápníkové ochrany.
With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať je, sesbírej z nich kosti a vyrob si štít!
Tell Aaron you have crafted the Bones Shield.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Kostní Štít.
Thank iron and steel those skeletons are gone. Er... I mean... I’m glad you have that Bones Shield now. Heh. Heheh.
Díky železu a oceli jsou ti kostlivci pryč. Ee... Mysím... Jsem potěšen, že jsi dokončil ten Kostní Štít. He. Hehe.
They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je dobrý útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
Some say a sword is only as great as the one who wields it. Or in other words: swords don’t kill people, dudes with serious upper body strength kill people. Now smiter, get smiting!
Říká se, že meč je dobrý pouze jako ten, kdo ho ovládá. Nebo ti to řeknu jinak: Lidi nezabíjí meč, lidi zabíjí chlap s osvalenou horní půlkou těla. Teď se pust do kování!
Tell Aaron you have crafted the Great Sword.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Výborný Meč.

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať je, sesbírej z nich kosti a vyrob si štít!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať je, sesbírej z nich kosti a vyrob si štít!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů, i přímé útoky a, dokonce bys byl schopen s tím ustát
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů, přímé útoky a
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: craftstep/intro
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Warrior Offense.xml:107
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 57