Translation

(itstool) path: step/desc
You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
135/1390
Context English Czech State
Thank goodness that nasty Aragog is gone. So it's safe to come out and craft some armor? I guess so, as long as zombie spiders aren't a thing. Wait. Are zombie spiders a thing?
Díky bohu je ten ošklivý Aragog pryč. Takže je už bezpečné vyjít ven a tvořit zbroje? Hádám, že ano, neexistuje něco jako zombie pavouci. Počkat, není nic jako zombie pavouci, že ne?
You impressed me with how you handled Aragog, Dragon Rider. Here are some recipes to craft the armor that will help you defeat the Ice Dragon. I'm all out of raw materials. You'll have to craft the armor yourself using a Furnace. Good luck!
Překvapil jsi mě, jak jsi si dokázal poradit s Aragogem, Dračí Jezdče. Tady máš nějaké návody na brnění, které ti pomůžou porazit Ledového Draka. Ale já jsem úplně bez surovin. Budeš si tu zbroj muset, s použitím pece, vytvořit sám. Přeji ti hodně štěstí!
They say that warriors are not so much brave as they are very skilled at being terrified. I am an expert at that. Besides, warriors get the best armor, which provides the best protection. Stay safe! That's my motto. You'll have to craft the armor yourself using a Furnace.
Říká se, že válečníci nejsou tak odvážní jako zkušení v tom, jak být vyděšený. Já jsem na to expert. Na druhou stranu, dostávají nejlepší zbroje, které jim dávají nejlepší ochranu. Zůstaň v bezpečí! To je moje motto. Musíš si tu zbroj vytvořit sám s použitím pece.
Tell Aaron you have crafted the armor.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil zbroj.
Well, it's clear no expert crafted this armor, but it'll do. Good job, Dragon Rider. May courage guide your hand. And if not, may cowardice guide your feet so you don't get eaten by a dragon.
Vida, tady je jasně vidět, že tu zbroj nedělal žádný odborník, ale splní svůj účel. Dobrá práce, Dračí Jezdče. Nechť tvé ruce provází kuráž. A jestli ne, ať tvé nohy provází zbabělost, se kterou tě ten drak nestihne sežrat.
You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nevyhrál jsi, tak zdrhni, ať předkrm nejsi."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
Warrior Offense
Útok Válečníka
Anvils aghast! You startled me, Dragon Rider. Yeah, yeah, nice to see you too.
U sta kovadlin! Vyděsil jsi mě, Dračí Jezdče. Jasně, jasně, rád tě zase vidím.
Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím tě, jsem z těch škůdců strachy pohnout. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
Are the swamp snakes gone yet? Is it safe to come out?
Jsou už ty bahenní hadi pryč? Je bezpečné vyjít ven?
Tell Aaron you have slain the swamp snakes.
Řekni Aaronovi, že jsi zabil bahenní hady.

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězemvyhrál jsi, tak zdrhni, a nebudešť předkrmem nejsi."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězem, uteč,tak zdrhni a nebudeš obědpředkrmem."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězem, uteč, nebudeš obědem."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězem, uteč, nebudeš obědem."
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé mototo:
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé moto
a year ago
Browse all component changes

Things to check

Double space

Translation contains double space

Fix string

Reset

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: step/desc
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Warrior Defense.xml:75
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 45