Translation

(itstool) path: craftstep/finish
Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
107/1410
Context English Czech State
Tell Aaron you have crafted the Bones Shield.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Kostní Štít.
Thank iron and steel those skeletons are gone. Er... I mean... I’m glad you have that Bones Shield now. Heh. Heheh.
Díky železu a oceli jsou ti kostlivci pryč. Ee... Mysím... Jsem potěšen, že jsi dokončil ten Kostní Štít. He. Hehe.
They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je dobrý útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
Some say a sword is only as great as the one who wields it. Or in other words: swords don’t kill people, dudes with serious upper body strength kill people. Now smiter, get smiting!
Říká se, že meč je dobrý pouze jako ten, kdo ho ovládá. Nebo ti to řeknu jinak: Lidi nezabíjí meč, lidi zabíjí chlap s osvalenou horní půlkou těla. Teď se pust do kování!
Tell Aaron you have crafted the Great Sword.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Výborný Meč.
Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
Přijatelná práce, Dračí Jezdče. S touhle zbraní si dokážeš poradit s trochu většími otravami tady v okolí.
I expected the Dark Slashers to disperse once you thinned them out, but those bone heads are back, and in greater numbers! Take care of them for me, will you? The thought of them creeping about chills me to the – ugh, I don’t even want to say it!
Čekal jsem, že ti Ranaři Temnot zmizí potom,co jsi je jednou zdecimoval, ale ty duté makovice jsou zpátky a je jich ještě víc! Postaráš se o o ně pro mě? Z té myšlenky, že se plíží někde okolo, mě mrazí v zádech - brr, ani to nechci říkat!
You’re doing great work, Dragon Rider. Keep fighting those Dark Slashers!
Odvádíš skvělou práci, Dračí Jezdče. Pokračuj v boji s Ranaři Temnot!
Tell Aaron you have slain the Dark Slashers.
Řekni Aaronovi, že jsi zabil Ranaře Temnot.
Hey! You did it! Looks like that sword did the trick.
Hej! Tys to dokázal! To vypadá, že to ten meč vyřešil.
With the tools I’ve given you, I’m sure you’ll be able to take on any challenge.

(Or at least, any challenge until you need even BIGGER weapons.)

Go see Ted. He may need further assistance.
S těmi nástroji, které jsem ti dal, jsem si jistý, že jsi schopen čelit jakékoliv výzvě.

(Nebo alespoň nějaké výzvě, dokud nebudeš potřebovat ještě VĚTŠÍ zbraň.)

Jdi se podívat na Teda. Možná by potřeboval další pomoc.

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
Přijatelná práce, Dračí Jezdče. S touhle zbraní si dokážeš poradit s trochu většími příšernými problémyotravami tady v okoloí.
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
Přijatelná práce, Dračí Jezdče. S touhle zbraní si dokážeš poradit s trochu většími příšernými problémy tady okolo.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: craftstep/finish
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Warrior Offense.xml:156
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 63