Translation

(itstool) path: info/label
Tell Aaron you have slain the dragons.
35/380
Context English Czech State
Dragon Armor
Dračí Zbroj
Ack... Dragon Rider... I am...hurt...
Akch... Dračí Jezdče... Já jsem...zraněn...
You taught me to be brave, my friend. I saw the Dragon Lord had released his dragons upon the world and I set out to defeat them. But I was no match for a dragon. I am badly wounded. Please, defeat the dragons. Avenge me.
Učil jsi mě být odvážný, můj příteli. Viděl jsem Pána Draků vypouštět jeho draky na svět a vyrazil jsem ho porazit. Ale jeho drakům jsem se rovnat nemohl. Jsem vážně zraněn. Prosím, poraž ty draky. Pomsti mě.
Tell Aaron you have slain the dragons.
Řekni Aaronovi, že jsi zabil draky.
Amazing. You defeated all three?

You’ve given me hope. Maybe now I can repay the favor.
Ohromující. Porazil jsi všechny tři?

Dal jsi mi naději. Možná ti můžu oplatit tvoji přízeň.
I feel weak, but helping you create Dragon Armor is the least I can do.
Cítím se slabě, ale pomoc ti vyrobit Dračí Zbroj je to nejmenší.
Tell Aaron you have crafted the Dragon Armor.
Řekni Aaronovi, že jsi vytvořil Dračí Zbroj.
Marvelous. The scales of the dragon will protect you against the Dragon Lord’s barrage of powerful spells. Now...I am inspired.
Úžasné. Šupiny z draka tě budou chránit proti přívalu mocných kouzel Pána Draků. Teď...jsem inspirován.
You are our angel, Dragon Rider. And our angel needs an Angelic Sword to defeat that devilish Dragon Lord.
Ty jsi náš anděl, Dračí Jezdče. A náš Anděl potřebuje Andělský Meč na poražení ďábelského Pána Draků.

Loading…

Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

Tell Aaron you have slain the dragons.
Řekni Aaronovi, že jsi zabil draky.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: info/label
Labels
No labels currently set.
Flags
no-wrap
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/Warrior/Dragon Armor.xml:24
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Warrior.po, string 4