Translation

(itstool) path: UnityGame/Assets/Quests/MrGoblin/Binary%20Contraption.xml/quest@title
Binary Contraption
15/180
Context English Czech State
Binary Contraption
Binární Mašinka
Hello-o-o-o-o-o, Dragon Rider! It’s great to see your stupid face again. I’m working on a sick computer-thingy that will power a mechanical walker, the coolest new attack vehicle around! Bring me some Unobtainium, and I’ll give it to you.
Ahoj-oj-oj-oj-oj-oj Dračí Jezdče! Je skvělé vidět znovu tvůj tupý obličej. Pracuji na složité počítač-věcičce, která napájí mechanické chodítko, nejhustší nové vozidlo v okolí! Přines mi nějaké Unobtáinium a já ti ho dám.
C’mon, you knew you’d need to do something before I give up the prize. But hey, I appreciate you going to hell and back for me. Literally! Hahaha!
No tak, já vím, že chceš něco předtím, než zanechám prodeje. Ale hej, já si vážím toho, že se kvůli mě chystáš do pekla a zpět. Doslova! Hahaha!
Tell Mr. Goblin you have the Unobtainium.
Řekni Panu Skřetovi, že máš Unobtáinium.
Not bad, Dragon Rider. But I’m gonna need way more Unobtainium than this. Bring me some more tomorrow, and we’ll see.
Není to špatné, Dračí Jezdče. Ale na tohle budu toho Unobtáinia potřebovat víc. Přines mi nějaké zítra a potom uvidíme.
Oh all right. I guess this is enough Unobtainium. Here ya go, Dragon Rider. But don’t break my computer! I’ll pop ya one in the nose.
Oh, v pořádku. Hádám, že to je dost Unobtáinia. Tady máš, Dračí Jezdče. Ale neznič mi počítač! Nebo dostaneš jednu do nosu.

Loading…

Anihilator

New translation

block story / Mr GoblinCzech

Binary Contraption
Binární Mašinka
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
(itstool) path: UnityGame/Assets/Quests/MrGoblin/Binary%20Contraption.xml/quest@title
Labels
No labels currently set.
Source string location
UnityGame/Assets/Quests/MrGoblin/Binary Contraption.xml:1
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/MrGoblin.po, string 1