Translation

Meteorite Ore
Where did this come from? Legend states this mysterious material can be used to craft ancient items.
105/1000
Context English Czech State
Magic Scroll
A unique magic scroll that contains a recipe for an ancient instrument.
Unikátní magický svitek obsahující recept na nějaký prastarý nástroj.
Note With Symbols
52656369706520696e6772656469656e74732047726163652038204669726520457373656e63652032302050686f656e69782057696e6720313030
52656369706520696e6772656469656e74732047726163652038204669726520457373656e63652032302050686f656e69782057696e6720313030
Wrench
Using a wrench, you can disassemble the vehicles and put them back in your inventory.
S použitím klíče můžeš rozebírat vozidla a dát je zpět do svého inventáře.
Locomotive
A beautiful old Locomotive, a little faster than an ordinary Minecart. This old goblin knows his job for sure.
It can be dyed on a crafting table.
Nádherná stará Lokomotiva trochu rychlejší než obyčejný Důlní vozík. Tenhle starý skřet se určitě vyzná ve své práci.
Může být obarvena na stole na tvoření.
Multitool
A versatile tool that allows you to dig quickly and from a long distance.
Všestranný nástroj, který ti umožňuje kopat rychle a na dlouhou vzdálenost.
Meteorite Ore
Where did this come from? Legend states this mysterious material can be used to craft ancient items.
Odkud to přišlo? Legenda uvádí, že tenhle záhadný materiál může být použit na výrobu prastarých předmětů.
Eldriar Soul
The legend states that this dragon was once so powerful that even the Dragon Lord himself couldn't tame this beast.
He was once so powerful he could call in a meteor shower just by the sound of his roar.

Consumes Shark Fin Soup, Bread, Meat, Apples, Fried Fishes and Coconuts to satisfy its hunger.
Legenda praví, že tento drak byl jednou tak silný, že ani Pán Draků samotný tuto bestii nedokázal zkrotit.
Jednou byl tak silný, že mohl, jen svým řevem, přivolat roj meteoritů.

Pro nasycení jí Polévku ze Žraločích Ploutví, Chleba, Maso, Jablka, Smažené Ryby, a kokosové ořechy.
Dragon Egg
This incredibly rare egg is used to summon Eldriar. Legend states that this egg is well hidden away in a chest far from where any human has gone before.
Tohle nepředstavitelně vzácné vejce slouží k vyvolání Eldriara. Legenda praví, že toto vejce jest dobře schované v truhle daleko od míst, kde již dávno není žádného člověka.
Blue Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj vytvořená přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit odolnost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Red Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj ukovaná přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit vytrvalost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Emerald Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj ukovaná přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit vytrvalost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Context English Czech State
Metal Fence Gate
A gate for the fence that allows you to go inside or out withought having to jump over the fence.
Branka od ohrady, umožňuje ti projít, aniž bys tu ohradu musel přelézat.
Metal Ladder
Link these together to pull yourself out of the darkest hole. Made from metal.
Spoj jich pár do sebe a můžeš se vytáhnout i z té nejčernější díry. Jsou vyrobené z kovu.
Metal Lattice Door
A door made of metal bars.
Dveře z kovových mříží.
Metal Tile
Tiles found in the Outer World completely cast from metal.
Dlaždička nalezený ve Vnějším Světě. Je celá vyrobená z kovu.
Metal Trap Door
Great for hiding secret rooms and avoiding relatives. Made from metal.
Výborně se hodí pro ukrývání tajných místností a vyhýbání se sourozencům. Jsou vyrobené z kovu.
Meteorite Ore
Where did this come from? Legend states this mysterious material can be used to craft ancient items.
Odkud to přišlo? Legenda uvádí, že tenhle záhadný materiál může být použit na výrobu prastarých předmětů.
Minecart
Small Minecart used to travel fast on your railroads.
It can be dyed on a crafting table.
Malý Důlní Vozík určený na rychlé cestování po tvých železnicích.
Může být obarven na stole na tvoření.
Miner Helmet
If you want to be a real miner you definetly should have this thing.

Equip it to illuminate caves or at night to see in the dark.
Jestli chceš být skutečný horník, tuhle věc u sebe rozhodně musíš mít.

Když si ji nasadíš, začne osvětlovat tmavá místa v hluboké jeskyni či temné noci.
Miracle Stone
Crafting material. Found in Outer Worlds.
Materiál na tvoření. Nachází se ve Vnějším Světě.
Mistic Ring
A sorcerer's tool. This ring heightens the users connections to the spirit world. It is crafted from enchanted [FF0000]Spider Webs[-] and the eye of the great [FF0000]Aragog[-].
Nástroj kouzelníka. Tento prsten zvyšuje svému nositeli propojení se světem duchů. Je vytvořen z očarovaných [FF0000]Pavučin[-] a z oka velkého [FF0000]Aragoga[-].
ComponentTranslation
This translation Translated block story/Items
Odkud to přišlo? Legenda uvádí, že tenhle záhadný materiál může být použit na výrobu prastarých předmětů.
Following string has different source but same context.
Translated block story/Item Names
Meteoritová Ruda

Change compared to this translation:

Odkud to přišlo? Legenda uvádí, že tenhle záhadný materiál může být použit na výrobu prastarých předmětů.Meteoritová Ruda

Loading…

Anihilator

New translation

block story / ItemsCzech

Where did this come from? Legend states this mysterious material can be used to craft ancient items.
Odkud to přišlo? Legenda uvádí, že tenhle záhadný materiál může být použit na výrobu prastarých předmětů.
2 weeks ago
HeadHunter

Source string changed

block story / ItemsCzech

A futuristic device which allows you to teleport to any other [FF0000]Teleporter[-] by stepping inside it.

Don't cry if you get lost in the woods because you left home without one
Where did this come from? Legend states this mysterious material can be used to craft ancient items.
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Meteorite Ore
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 weeks ago
Translation file
cs/Items.po, string 441