Translation

Eldriar Soul
The legend states that this dragon was once so powerful that even the Dragon Lord himself couldn't tame this beast.
He was once so powerful he could call in a meteor shower just by the sound of his roar.

Consumes Shark Fin Soup, Bread, Meat, Apples, Fried Fishes and Coconuts to satisfy its hunger.
279/3000
Context English Czech State
Note With Symbols
52656369706520696e6772656469656e74732047726163652038204669726520457373656e63652032302050686f656e69782057696e6720313030
52656369706520696e6772656469656e74732047726163652038204669726520457373656e63652032302050686f656e69782057696e6720313030
Wrench
Using a wrench, you can disassemble the vehicles and put them back in your inventory.
S použitím klíče můžeš rozebírat vozidla a dát je zpět do svého inventáře.
Locomotive
A beautiful old Locomotive, a little faster than an ordinary Minecart. This old goblin knows his job for sure.
It can be dyed on a crafting table.
Nádherná stará Lokomotiva trochu rychlejší než obyčejný Důlní vozík. Tenhle starý skřet se určitě vyzná ve své práci.
Může být obarvena na stole na tvoření.
Multitool
A versatile tool that allows you to dig quickly and from a long distance.
Všestranný nástroj, který ti umožňuje kopat rychle a na dlouhou vzdálenost.
Meteorite Ore
Where did this come from? Legend states this mysterious material can be used to craft ancient items.
Odkud to přišlo? Legenda uvádí, že tenhle záhadný materiál může být použit na výrobu prastarých předmětů.
Eldriar Soul
The legend states that this dragon was once so powerful that even the Dragon Lord himself couldn't tame this beast.
He was once so powerful he could call in a meteor shower just by the sound of his roar.

Consumes Shark Fin Soup, Bread, Meat, Apples, Fried Fishes and Coconuts to satisfy its hunger.
Legenda praví, že tento drak byl jednou tak silný, že ani Pán Draků samotný tuto bestii nedokázal zkrotit.
Jednou byl tak silný, že mohl, jen svým řevem, přivolat roj meteoritů.

Pro nasycení jí Polévku ze Žraločích Ploutví, Chleba, Maso, Jablka, Smažené Ryby, a kokosové ořechy.
Dragon Egg
This incredibly rare egg is used to summon Eldriar. Legend states that this egg is well hidden away in a chest far from where any human has gone before.
Tohle nepředstavitelně vzácné vejce slouží k vyvolání Eldriara. Legenda praví, že toto vejce jest dobře schované v truhle daleko od míst, kde již dávno není žádného člověka.
Blue Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj vytvořená přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit odolnost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Red Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj ukovaná přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit vytrvalost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Emerald Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj ukovaná přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit vytrvalost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Old Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj ukovaná přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit vytrvalost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
Context English Czech State
Drill
Vanishes matter into thin air.

Tap on a block, and it will vanish 10 consecutive blocks without a trace.
Desublimuje hmotu na vzduch.

Klikni na blok a Devastátor beze stop odpaří 10 po sobě jdoucích bloků.
Duck Spawner
A spawner that looks very different from the rest. Formed from Lily Pads on top of water. I wonder if the frogs hop on top of them.
Zrodová kostka, která se vůbec nepodobá hnízdu. Je zformovaná z několika leknínů plovoucích na hladině. Chtěl bych vědět, jak na ni vyskakují žáby.
DumboOctopus
Weird water creature from Outer Worlds.
Divné vodní stvoření z Vnějšího Světa.
Dunkleosteus
Weird fish from Outer Worlds. They live in swamps and has a very strong shell.
Divná ryba z Vnějšího Světa. Žije v bažinách a má velmi silný pancíř.
Dye
Dye can be combined on the Coloring Table to create new colors, and is primarily used to dye items or blocks, or create a Brush.
Barvy můžeš zkombinovat na Barvířském Pultu na vytvoření nových odstínů, ale hlavě slouží k barvení bloků a předmětů nebo na vyrábění štětců.
Eldriar Soul
The legend states that this dragon was once so powerful that even the Dragon Lord himself couldn't tame this beast.
He was once so powerful he could call in a meteor shower just by the sound of his roar.

Consumes Shark Fin Soup, Bread, Meat, Apples, Fried Fishes and Coconuts to satisfy its hunger.
Legenda praví, že tento drak byl jednou tak silný, že ani Pán Draků samotný tuto bestii nedokázal zkrotit.
Jednou byl tak silný, že mohl, jen svým řevem, přivolat roj meteoritů.

Pro nasycení jí Polévku ze Žraločích Ploutví, Chleba, Maso, Jablka, Smažené Ryby, a kokosové ořechy.
Electric Pipe
Attaches to [FF0000]Pipes[-] and [FF0000]Generators[-].
Připojitelné na ostatní [FF0000]Trubky[-] a [FF0000]Generátor[-].
Electrite
A rare material said to form from the heavens.
Unikátní materiál vytvarovaný do podoby z nebes.
Elevator
Place it on pipes and then you can travel everywhere pipes goes. Elevator can automatically stop near every [FF0000]Generator[-] block.
It can be dyed on a crafting table.
Umísti ho na trubky a můžeš cestovat kamkoliv vedou. Výtah zastaví automaticky poblíž každého [FF0000]Generátoru[-].
Může být obarven na stole na tvoření.
Emerald Dragon Armor
Armor forged specifically for the fighting dragon. But it can also increase the survival of other pets. To use it, put it on the pet by placing it in the appropriate slot in its inventory.
Zbroj ukovaná přesně pro boj s drakem. Ale taky může zvýšit vytrvalost dalších mazlíčků. Pro použití ji nasaď mazlíčkovi jejím umístěním do odpovídajícího okénka v jeho inventáři.
ComponentTranslation
This translation Translated block story/Items
Legenda praví, že tento drak byl jednou tak silný, že ani Pán Draků samotný tuto bestii nedokázal zkrotit.
Jednou byl tak silný, že mohl, jen svým řevem, přivolat roj meteoritů.

Pro nasycení jí Polévku ze Žraločích Ploutví, Chleba, Maso, Jablka, Smažené Ryby, a kokosové ořechy.
Following string has different source but same context.
Translated block story/Item Names
Duše Eldriara

Change compared to this translation:

Legenda praví, že tento drak byl jednou tak silný, že ani Pán Draků samotný tuto bestii nedokázal zkrotit.
Jednou byl tak silný, že mohl, jen svým řevem, přivolat roj meteoritů.

Pro nasycení jí Polévku ze Žraločích Ploutví, Chleba, Maso, Jablka, Smažené Ryby, a kokosové ořechy.
Duše Eldriara

Loading…

Anihilator

New translation

block story / ItemsCzech

The legend states that this dragon was once so powerful that even the Dragon Lord himself couldn't tame this beast.
He was once so powerful he could call in a meteor shower just by the sound of his roar.

Consumes Shark Fin Soup, Bread, Meat, Apples, Fried Fishes and Coconuts to satisfy its hunger.
Legenda praví, že tento drak byl jednou tak silný, že ani Pán Draků samotný tuto bestii nedokázal zkrotit.
Jednou byl tak silný, že mohl, jen svým řevem, přivolat roj meteoritů.

Pro nasycení jí Polévku ze Žraločích Ploutví, Chleba, Maso, Jablka, Smažené Ryby, a kokosové ořechy.
2 weeks ago
HeadHunter

Source string changed

block story / ItemsCzech

Bring a small dragon to life. Ready to fight beside you without biting your head offThe legend states that this dragon was once so powerful that even the Dragon Lord himself couldn't tame this beast.
He was once so powerful he could call in a meteor shower just by the sound of his roar
.

Consumes Shark Fin Soup, Bread, Meat, Apples, Fried Fishes and Coconuts to satisfy its hunger.
2 weeks ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Eldriar Soul
Labels
No labels currently set!
Source string age
2 weeks ago
Translation file
cs/Items.po, string 442