Translation

Sky Leaves
Leaves that are only found in the [FF0000]Forgotten Skies[-]. If you look closely there are snips of acorns inside. Wonder if a squirrel got to it.
172/1470
Context English Czech State
Sky Leaves
Leaves that are only found in the [FF0000]Forgotten Skies[-]. If you look closely there are snips of acorns inside. Wonder if a squirrel got to it.
Listy, které můžeš najít jenom v [FF0000]Zapomenutém Nebi[-]. Když ses podíval pozorně, všiml sis uvnitř kousků žaludů. Divil by ses, kdyby se k nim dostala nějaká veverka.
Axe
Useful tool to dig wood. Digs much faster and further than with your bare hands.

To use, open inventory, select the [FF0000]Axe[-], and tap and hold a block you want to break.
Užitečné nářadí k těžbě dříví. Štípe o hodně rychleji a do větší dálky než holé ruce.

Pro použití vyber [FF0000]sekeru[-] v inventáři a podrž na bloku, který chceš vytěžit.
Jungle Bush Plant
Grows on [FF0000]Dirt[-] or [FF0000]Grass[-].
Roste na [FF0000]Hlíně[-] nebo [FF0000]Trávě[-].
Spider Venom
If you thought the bite hurt, you ain't seen nothing yet! The venom flows through your veins, turning your blood to fire and melting your bones. BWAHAHAHA!
Jestli si myslíš, že to štípnutí bolí, tak jsi ještě nic neviděl! Jed koluje v tvých žilách, mění tvoji krev v oheň a roztavuje ti kosti. MUHAHAHAHA!
Saw Shield
Circular and spiky shield. It's looks may decieve you, but when you are fighting a vicious monster you will want to have this one around.
Kulatý a ostnatý štít. Možná tě to oklamalo, ale když bojuješ s nějakou pořádně podlou nestvůrou, určitě ho budeš chtít mít u sebe.
Animal Spawner
Peaceful spawner that can be found almost anywhere. It will usually spawn animals, and "friendly" beings. Generates a blue glow.
Mírumilovná zrodová kostka, jakou můžeš najít skoro všude. Obvykle vytváří jen zvířata a ostatní "přátelské" bytosti. Produkuje modré světlo.
Context English Czech State
Skeletone Helmet
Helmet made from iron. Don't worry you won't have to shove this in your chest. Simply put it on your head, and it will give you a great boost of protection.
Helma vyrobená ze železa. Buď bez obav, nebudeš si to muset cpát do hrudi. Jednoduše si to nasaď na hlavu a dostaneš obrovské zvýšení ochrany.
Skill Reset
Redistribute all skill points.
Resetovat všechny dovednostní body.
Skill Reset Error
Connect to the internet to reset your skills.
Pro resetování dovedností je nutné se připojit k internetu.
Skull
A testament to what happens when you get cocky.

Go down to the underground ruins to get these.
Ukázkový příklad toho, jak dopadnou všichni nafoukanci.

Jdi dolů do podzemních ruin, tam je můžeš najít.
Skulls Block
Block made from the skulls of the fallen.
Kostka vyrobená z lebek padlých.
Sky Leaves
Leaves that are only found in the [FF0000]Forgotten Skies[-]. If you look closely there are snips of acorns inside. Wonder if a squirrel got to it.
Listy, které můžeš najít jenom v [FF0000]Zapomenutém Nebi[-]. Když ses podíval pozorně, všiml sis uvnitř kousků žaludů. Divil by ses, kdyby se k nim dostala nějaká veverka.
Snow
A strange cold substance that forms in the Ice Elemental's mountainous realm. Deathly cold, yet strangely soft and beautiful.
Can be dyed into many colors.
Don't eat the yellow snow.
Place it to Snowman inventory so he can attack with snowballs.
Zvláštní chladná substance, která se tvoří v hornatých oblastech Ledových Elementálů. Smrtelně chladná, nyní podivně jemná a krásná.
Může být obarvená mnoha barvami.
Nikdy nejez žlutý sníh.
Když ho umístíš do inventáře Sněhuláka, může útočit se sněhovými koulemi.
Snow Leaves
Leaves with a cherry on top. I mean snow on top. Can be found in the Snow Biome.
Jehličí s třešničkou navrch. Myslím se sněhem na vrch. Můžeš je najít v Sněžném Biomu.
Snowman
A representation of a human figure made entirely of snow, sticks, and a bucket.
Place it to snowman inventory so he can attack with snowballs.

Consumes Snow to satisfy its hunger.
Podoba lidské figury vyrobená celá ze sněhu, větví a kbelíku.
Umísti mu sníh do inventáře a bude moci útočit se sněhovými koulemi.

Živí se pouze sněhem.
Soul Catcher
With this magic you can transform creatures into their spawners.
S touhle formou magie můžeš přeměnit tvory v jejich zrodové kostky.
ComponentTranslation
This translation Translated block story/Items
Listy, které můžeš najít jenom v [FF0000]Zapomenutém Nebi[-]. Když ses podíval pozorně, všiml sis uvnitř kousků žaludů. Divil by ses, kdyby se k nim dostala nějaká veverka.
Following string has different source but same context.
Translated block story/Item Names
Nebeské Listy

Change compared to this translation:

Listy, které můžeš najít jenom v [FF0000]Zapomenutém Nebi[-]. Když ses podíval pozorně, všiml sis uvnitř kousků žaludů. Divil by ses, kdyby se k nim dostala nějaká veverka.Nebeské Listy

Loading…

Anihilator

Translation changed

block story / ItemsCzech

Leaves that are only found in the [FF0000]Forgotten Skies[-]. If you look closely there are snips of acorns inside. Wonder if a squirrel got to it.
Listy, které můžeš najít jenom v [FF0000]Zapomenutém Nebi[-]. Když se s podívášal pozorně, všimneš sil sis uvnitř kousků žaludů uvnitř. Divil by ses, kdyby se k nim dostala nějaká veverka.
a year ago
Anihilator

New translation

block story / ItemsCzech

Leaves that are only found in the [FF0000]Forgotten Skies[-]. If you look closely there are snips of acorns inside. Wonder if a squirrel got to it.
Listy, které můžeš najít jenom v [FF0000]Zapomenutém Nebi[-]. Když se díváš pozorně, všimneš si kousků žaludů uvnitř. Divil by ses, kdyby se k nim dostala nějaká veverka.
a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Context
Sky Leaves
Labels
No labels currently set.
Source string age
2 years ago
Translation file
cs/Items.po, string 1