Translation Information

Project website http://www.blockstory.net
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Repository git@gitlab.com:blockstory3/BlockStory_i18n.git
Repository branch master
Last remote commit Translated using Weblate (Japanese) 1da6338
tuna_breeze authored yesterday
Repository containing Weblate translations http://translate.blockstory.net/git/block-story/items/
Filemask*/Warrior.po
Translation file cs/Warrior.po
admin

Resource update

block story / WarriorCzech

Resource update 4 months ago
None

Committed changes

block story / WarriorCzech

Committed changes a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
Přijatelná práce, Dračí Jezdče. S touhle zbraní si dokážeš poradit s trochu většími příšernými problémyotravami tady v okoloí.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je dobrý útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať je, sesbírej z nich kosti a vyrob si štít!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * ZACHVĚJE SE * * *[-]

Now let’s get to workA teď se dáme do práce.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * SHUDDERZACHVĚJE SE * * *[-]

Now let’s get to work.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím tě, jsem z těch škůdců ztuhlý strachy pohnout. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězemvyhrál jsi, tak zdrhni, a nebudešť předkrmem nejsi."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
a year ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 70 1,361 7,373
Translated 100% 70 1,361 7,373
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change May 25, 2019, 10:48 a.m.
Last author Anihilator Anihilator

Activity in last 30 days

Activity in last year