Engagera dig i block story.

Hej, och tack för visat intresse.

block story översätts med Weblate, ett webbverktyg designat för att underlätta översättning för både utvecklare och översättare.

Översättningsprojektet för block story till svenska har för närvarande 2034 strängar för översättning och är 27,4% klart.

Om du vill bidra till översättningen av block story måste du registrera dig på den här servern.

Då du aktiverat ditt konto kan du fortsätta till översättningarna.

Registrera Översätt Visa projektspråk