admin

Resource update

block story / WarriorCzech

Resource update 4 months ago
None

Committed changes

block story / WarriorCzech

Committed changes a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Exceptional work, Dragon Rider. With that weapon, you’ll be able to deal with some of the more serious monster problems we have around here.
Přijatelná práce, Dračí Jezdče. S touhle zbraní si dokážeš poradit s trochu většími příšernými problémyotravami tady v okoloí.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

They say the best defense is a good offense, so we better get you a new weapon, Dragon Rider. I have in mind a Great Sword, one that will smite any opponent. Here are the blueprints.
Nejlepší obranou je dobrý útok, tak by bylo lepší opatřit ti novou zbraň, Dračí Jezdče. Mám na mysli tento, Výborný Meč, dokáže zničit jakéhokoliv protivníka. Tady jsou plány.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the Bones Shield, you’ll be able to deflect arrows, blunt attacks, and even take a meteor strike to the face! Okay, maybe not that last one. But it’s still pretty great!

And it’s perfect timing, because there are a ton of skeletons trashing the caves near here. Kill them, collect their bones, and make the shield!
S Kostním Štítem se budeš schopen odrážet salvy šípů i přímé útoky, dokonce bys byl schopen s tím ustát s tím roj meteoritů. No dobře, to poslední možná ne. Ale je stále fakt dobrý!

A s dokonalým načasováním, protože v okolních jeskyních jsou tuny všeničících kostlivců. Rozmlať je, sesbírej z nich kosti a vyrob si štít!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * ZACHVĚJE SE * * *[-]

Now let’s get to workA teď se dáme do práce.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * SHUDDERZACHVĚJE SE * * *[-]

Now let’s get to work.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

I’m so relieved that you took care of those nasty serpents.

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
To se mi ulevilo, že jsi se postaral o ty nepříjemné hady.¨

[FF00FF]* * * SHUDDER * * *[-]

Now let’s get to work.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

Swamp snakes! Why’d it have to be swamp snakes? They’re everywhere, Dragon Rider, and they’re a menace. Please, these pests have me scared stiff. Take care of them, and I’ll be able to help you craft powerful weapons once again.
Bahenní hadi! Proč to musí být zrovna bahenní hadi? Jsou všude, Dračí Jezdče, všude a jsou nebezpečím. Prosím tě, jsem z těch škůdců ztuhlý strachy pohnout. Postarej se o ně a já ti budu znovu schopen pomoct s vytvořením mocné zbraně.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězemvyhrál jsi, tak zdrhni, a nebudešť předkrmem nejsi."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You know my motto: "If you know you're not the winner, run away so you're not dinner."

Take care and ask the Wizard what the next step is.
Znáš mé motto: "Jestli víš, že nejsi vítězem, uteč,tak zdrhni a nebudeš obědpředkrmem."

Postarej se o to a o dalším kroku si promluv s Čarodějem.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

There's a super scary spider called Aragog who prowls near here. I'm so scared of him, I can't work! If you want to learn how to make armor, you have to defeat Aragog first.
Žije tu někde poblíž super-strašidelný pavouk zvaný Aragog, viděl jsem ho tu slídit poblíž. Mám z něj takový strach, nemůžu se soustředit na práci! Jestli chceš, abych tě naučil vyrábět zbroje, budeš se s ním napřed muset vypořádat.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

It's sad. I know. I should go hide in a cave. But there are SPIDERS in the caves. Spiders! With spindly legs and big buggy eyes and they shoot webbing out of their butts. Spiders are the deadliest predators in the animal kingdom, you know.
Je to smutné, já vím. Měl by ses jít schovat do jeskyně. Ale v jeskyních jsou PAVOUCI. Pavouci! S těma protáhlýma nohama, hmyzíma očima a střílejí po tobě ze zadků pavučiny. TyJak dobře víš, pavouci jsou ti nejhorší zabijáci v královstvícelé zvířecí říši.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

You taught me to be brave, my friend. I saw the Dragon Lord had released his dragons upon the world and I set out to defeat them. But I was no match for a dragon. I am badly wounded. Please, defeat the dragons. Avenge me.
Učil jsi mě být odvážný, můj příteli. Viděl jsem Pána Draků vypouštět jeho draky na svět a vyrazil jsem ho porazit. Ale jeho drakům jsem se rovnat nemohl. Jsem vážně zraněn. Prosím, poraž ty draky. Pomsti mě.
a year ago
None

Committed changes

block story / WarriorCzech

Committed changes a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

Speak to Ted about his current dilemma.
Mluv Tedem o jeho současném dilematu.
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

Your bravery will always inspire me, Dragon Rider.

Go see Ted. He may need further assistance.
Tvá odvaha mě bude vždy inspirovat, Dračí Jezdče.

Jdi se podívat na Teda. Možná by potřeboval další pomoc.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the tools I’ve given you, I’m sure you’ll be able to take on any challenge.

(Or at least, any challenge until you need even BIGGER weapons.)

Go see Ted. He may need further assistance.
S těmi nástroji, které jsem ti dal, jsem si jistý, že jsi schopen čelit jakékoliv výzvě.

(Nebo alespoň nějaké výzvě, dokud nebudeš potřebovat ještě VĚTŠÍ zbraň.)

Jdi se podívat na Teda. Možná by potřeboval další pomoc.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / WarriorCzech

With the tools I’ve given you, I’m sure you’ll be able to take on any challenge.

(Or at least, any challenge until you need even BIGGER weapons.)

Go see Ted. He may need further assistance.
S těmi nástroji, které jsem ti dal, jsem si jistý, že jsi schopen čelit jakékoliv výzvě.

(Nebo alespoň nějaké výzvě, dokud nebudeš potřebovat ještě VĚTŠÍ zbraň.)

Jdi se podívat na Teda. Možná by potřeboval
a year ago
Anihilator

New translation

block story / WarriorCzech

With the tools I’ve given you, I’m sure you’ll be able to take on any challenge.

(Or at least, any challenge until you need even BIGGER weapons.)

Go see Ted. He may need further assistance.
S těmi nástroji, které jsem ti dal, jsem si jistý, že si
a year ago

Search