admin

Resource update

block story / NPC SpeakCzech

Resource update 4 months ago
None

Committed changes

block story / NPC SpeakCzech

Committed changes a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

You just made a big mistake!
No tos jsi udělal velkou chybu!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Now you know what it is to mess with a Viking.
Teď víš, co to znamená míchanavážet se do Vikinga.
a year ago
None

Committed changes

block story / NPC SpeakCzech

Committed changes a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Now you know what it is to mess with a Viking.
Teď víš, co to znamená míchat se do Vikinga.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Now you know what it is to mess with a Viking.
Teď víš, co to znamená zahrávat si s Vikingem.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Me Goblin.
, Skřet.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

I will return with a thousand men!
Vrátím se se deseti stovkami mužů!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

I'm so tired of these monsters. :( They appear every night.
Jsem tak zničenej z těch potvoříšer. :( Objeví se tu každou noc.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Feel the source of life become your death!
Pocit zdroj svého života předtím, než zemřeš!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Good luck, my boy!
Hodně štěstí, chlapče!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

He he! I have defeated him again!
Ha ha! Porazím hoJá ho porazil znovu!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

He he! I have defeated him again!
Hea hea! Porazím ho znovu!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

Die evil fiend!
Zhyň, z! Zhyň, proradný zloduchu!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

How pathetic.
Jak Ppatetické.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

What? No more spawners? But where are all these creatures coming from?
Co? Žádné další zrodové kostky? Tak odkud sem lezou všechnay ta monstra přicházejíy kreatury?
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

After what I've seen, I doubt anything could surprise me.
Potom, co jsem viděl,šechno viděl, dost pochybuji, že mě tu ještě něco dokáže překvapit.
a year ago
None

Committed changes

block story / NPC SpeakCzech

Committed changes a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / NPC SpeakCzech

What? No more spawners? But where are all these creatures coming from?
Co? Žádné další spawnerzrodové kostky? Tak odkud všechna ta monstra přicházejí?
a year ago

Search