Anihilator

New translation

block story / Mr GoblinCzech

Now we can blow things up! It’s going to be violent and bl-ech, ack!
Teď můžeme něco vyhodit do vzduchu! To bude brutální, a bě-lé, akh!
a year ago
Anihilator

Marked for edit

block story / Mr GoblinCzech

Now we can blow things up! It’s going to be violent and bl-ech, ack!
Teď můžeme něco vyhodit do vzduchu! To bude brutální, a bě-lé, akh!
a year ago
Anihilator

New translation

block story / Mr GoblinCzech

Oh, my little green head. What happened? And why do I suddenly have the overwhelming desire to read?

[FF00FF]* shudder *[-]
Ou, moje malá, zelená hlava. Co se stalo? A proč mě tak najednou přemáhá touha číst?

[FF00FF]* chvěje se *[-]
a year ago
Anihilator

Marked for edit

block story / Mr GoblinCzech

Oh, my little green head. What happened? And why do I suddenly have the overwhelming desire to read?

[FF00FF]* shudder *[-]
Ou, moje malá, zelená hlava. Co se stalo? A proč mě tak najednou přemáhá touha číst?

[FF00FF]* chvěje se *[-]
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Tell Mr. Goblin that you have slain the Earth Worms.
Řekni Panu Skřetovi, že jsi zabil dost Zemních Červounů.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

These are no ordinary Earth Worms, Dragon Rider. Be careful or they’ll wriggle you to death!
Nejsou žádní obyčejní Zemní Červouni, Dračí Jezdče. Buď opatrný nebo tě ukroutí k smrti!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Drat! Drat! Curses and drat!

I can’t get any work done with those pesky Earth Worms crawling around. Inching and squirming, wriggling and being all gross, I can’t take it any more!

Hunt 5 Earth Worms, come back, and I’ll share the key ingredient you’ll need to build my delicious device.
K čertu! K čertu! K čertu proklatě!

Nemůžu to nikdy mít hotové, když se kolem mě plazí ti otravní Zemní Červouni. Plazí se, svíjí, kroutí a jsou slizcí, já už to nevydržím!

Ulov mi 5 Zemních Červounů, přijď zpátky a já se s tebou podělím o klíčové ingredience, které potřebuji na stavbu mého senzačního přístroje.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Do me a solid and help me get some raw materials.

Then I can proudly call you my workhorse!

I mean, my loyal friend. Hehe.

But seriously I need some iron bars.
Udělej pro mě laskavost a pomoc mi získat suroviny.

Pak tě můžu hrdě nazývat mým tažným koněm!

Tedy myslím, mým věrným přítelem. Hehe.

Ale skutečteď váž, potřebuji nějaké železné cihličky.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Do me a solid and help me get some raw materials.

Then I can proudly call you my workhorse!

I mean, my loyal friend. Hehe.

But seriously I need some iron bars.
Udělej pro mě laskavost a pomoc mi získat nějaké surové materiálysurovin.

Pak tě můžu hrdě nazývat mým tažným koněm!

Tedy myslím, mým věrným přítelem. Hehe.

Ale skutečně potřebuji nějaké železné cihličky.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

I got hit on the head so hard I saw stars! Marilyn Monroe and Clark Gable and even Humphrey Bogart.
Dostal jsem takovou šlupku, že vidím roje hvězd kroužit mi kolem hlavy! Marilyn Monroe a Clark Gable a dokonce i Humphrey Bogart.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Ooh, yeah! You almost got it!

Make me new armor, and I’ll teach you how to make things go kaboom!
Ou jé! Skoro to máš!

Udělej mi novou zbroj a já tě naučím dělat takový pecky, že ty šutry budou lítat až do stratosféry!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Ooh, yeah! You almost got it!

Make me new armor, and I’ll teach you how to make things go kaboom!
Ou jé! Skoro to máš!

Udělej mi novou zbroj a já tě naučím dělat takový ránypeck, že ty šutry budou lítat až do stratosféry!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Ooh, yeah! You almost got it!

Make me new armor, and I’ll teach you how to make things go kaboom!
Ou jé! Skoro to máš!

Udělej mi novou zbroj a já tě naučím dělat takový rány, že ten bordely šutry budeou lítat až do stratosféry!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Ooh, yeah! You almost got it!

Make me new armor, and I’ll teach you how to make things go kaboom!
Ou jé! Skoro to máš!

Udělej mi novou zbroj a já tě naučím dělat takový rány, že toen bordel bude lítat až do stratosféry!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Ooh, yeah! You almost got it!

Make me new armor, and I’ll teach you how to make things go kaboom!
Ou jé! Skoro to máš!

Udělej mi novou zbroj a já tě naučím tě posílat věci pánu bohu do okendělat takový rány, že to bude lítat až do stratosfér!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Ooh, yeah! You almost got it!

Make me new armor, and I’ll teach you how to make things go kaboom!
Ou jé! Skoro to máš!

Udělej mi novou zbroj a naučím tě vyhazovposílat věci do vzduchupánu bohu do oken!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

Is there something I can do for you? Ah. That Alchemist fellow told you that I might be able to help you create some armor out of those skins? Well, I've got good news and bad news.
Je tu něco, co pro tebe můžu udělat? Ách. Ten týpek Alchymista říkal, že ti dokážu pomoc s výrobou nějakého brnění z těchto kůží? Dobrá, tak mám pro tebe špatnou a dobrou zprávu.
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

You can never have too much dynaminte. Trust me, you’ll have a...blast? Eee hee hee!!!!
Nikdy nemůžeš mít moc dynamitu. Měř mi, budeš mít... ránu? Ée he he hé!!!!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

You can never have too much dynaminte. Trust me, you’ll have a...blast? Eee hee hee!!!!
Nikdy nemůžeš mít moc dynamitu. Měř mi, budeš mít... ránu? EÉe he he hé!!!!
a year ago
Anihilator

Translation changed

block story / Mr GoblinCzech

I can’t believe I spent all that time living under a mountain. Have you been up here this whole time, doing stuff for people? Dang!
Nemůžu uvěřit, že jsem strávil celý svůj čas žitím pod horou. Byl jsi celou dobu nahoře, dělal věci pro lidi? ZatraceněNo do háje!
a year ago

Search