None

New alert

Cubica / Skill

Could not update the repository. 11 months ago
None

New alert

Cubica / Skill

Could not update the repository. 11 months ago
None

New alert

Cubica / Skill

Could not update the repository. a year ago
None

New alert

Cubica / Skill

Could not update the repository. a year ago
None

New alert

Cubica / Skill

Could not update the repository. a year ago
None

Committed changes

Cubica / SkillVietnamese

Committed changes a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Slowdown (Ted)
Chậm lại ( NhệnTed)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Strong Attack (Rhino)
Đòn đánh mạnh (Tê Giác)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Call of Nature (Rhino Boss)
Trận Ciếng gọi của thiếên Khốc Liệt (Gànhiên (Boss Tê Giác)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Summon Rhino Boss
Triệu Hồi Boss Tê Giác
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Call of Nature (Rhino)
Trận Chiến Khốc Liệt (Tê Giác)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Normal Attack (Rhino)
Đòn đánh thường (Gà)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Battle Cry (Rhino)
Trận Chiến Khốc Liệt (Tê Giác)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Summon Spider (Spider Boss)
Chậm lạiTriệu Hồi Nhện ( Nhện)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Shoot Spider Web (Spider Boss)
Chậm lạiBắn tơ nhện ( Nhện)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Summon Spider Boss
Triệu Hồi Boss Nhện
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Summon Skeleton Boss
Triệu Hồi Boss Skeleton
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Spider Web (Spider)
Chậm lạiMạng Nhện ( Nhện)
a year ago
ShinichiVN

New translation

Cubica / SkillVietnamese

Shoot Spider Web (Spider)
Bắn tơ nhện (Nhện)
a year ago
None

Resource update

Cubica / SkillVietnamese

Resource update a year ago

Search